Chiều ngày 12/7/2022, Đoàn công tác Thành phố do đồng chí Hồ Thị Quyên - Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND Thành phố, làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Quận 10.
 
 
Về kết quả kiểm tra, nhìn chung, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2022 đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả khá tốt, nhiều nội dung công việc quan trọng đã được triển khai thực hiện khá kịp thời, đồng bộ, cụ thể: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính đã được chú trọng, điển hình có UBND Phường 14, từ đầu năm đến nay đã giải quyết TTHC là 50.214 hồ sơ, tỷ lệ 100%, 0 hồ sơ trễ hạn... Hay UNBD Phường 7 đã thực thiện tốt “4 tại chỗ” là Tiếp nhận – Thẩm định -Phê duyệt – Trả kết quả, từ đó việc tiếp nhận, giải quyết TTHC diễn ra nhanh gọn, kịp thời...
 
Thông qua kiểm tra, các thành viên Đoàn công tác Thành phố đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận 10, bên cạnh đó các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo. Trong thời gian tới, trên cơ sở Thông báo kết luận kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Thành phố, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội quận nhà ngày càng phát triển.
Tiểu Nghĩa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC