Ngày 14/7/2022, đoàn Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố do đồng chí Lê Minh Đức – Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Quận 10 về chuyên đề “Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” tại Quận 10.

Hiện nay, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai được Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện theo Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện. Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định số 7548/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường, công khai các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính có trong danh mục thủ tục hành chính, trong đó có 3 quy trình thuộc lĩnh vực đất đai, gồm: Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường họp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân quận đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và các đơn vị, tổ chức khi thực hiện hồ sơ hành chính tại Ủy ban nhân dân quận và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Từ ngày 1/1/2021 đến ngày ngày 30/5/2022, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 10 đã tiếp nhận và giải quyết 3.093 hồ sơ…

 

Về lĩnh vực xây dựng, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện tiếp nhận các hồ sơ thuộc lĩnh vực liên quan đến xây dựng, như cấp giấy phép xây dựng với 9 thủ tục hành chính. Các thủ tục tục hành chính đều được niêm yết trên trang thông tin điện tử Quận 10, Kiosk tra cứu thông tin và trên bảng niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận 10. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/5/2022 là 1025 hồ sơ, trong đó, hồ sơ nộp trực tiếp là 297 hồ sơ và hồ sơ nộp trực tuyến (mức độ 3) là 728 hồ sơ…

Tại buổi làm việc, đoàn Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố đã lắng nghe những vướng mắc, bất cập và các kiến nghị của quận để có báo cáo gửi về Thành phố đề xuất tháo gỡ khó khăn tại địa phương.

TT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC