Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách có công, hưu trí trên địa bàn quận. Trân trọng ghi nhận những cống hiến to lớn của các thương binh, liệt sĩ trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, bánh ngọt và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Nguyen Tan Vinh Nam, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Nguyen Tan Vinh Nam, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Jack Ken và Thu Hong Pham, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Kinh'

Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Kiet Totrung, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, trong đó có Nam Nguyễn và Thu Hằng, mọi người đang đứng và trong nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC