Nhằm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa, nghệ thuật. Bên cạnh đó, bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa cổ truyền dân tộc, cụ thể là nghệ thuật “Đàn ca tài tử”, loại hình văn hóa nghệ thuật phi vật thể được Unesco vinh danh. Ngày 19/3/2022, tại di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đình Chí Hòa, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình tổ chức Liên hoan Đàn ca tài tử Quận 10 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận; Đồng chí Bùi Thế Hải - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Đào Quang Dũng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận; đồng chí Tô Trung Kiệt - Quận ủy viên, GIám đốc Trung tâm Văn hóa Hòa Bình; đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận; đồng chí La Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy Phường 13; đồng chí Phạm Thanh Lâm - Trưởng Ban Quản lý Đình Chí Hòa cùng các thí sinh đã đến tham dự.
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng
 
 
 
Có thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng
Nội dung thi Liên hoan Đàn ca tài tử Quận 10 năm 2022 là các bài hát ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi về mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng dân tộc và những tấm gương kiên cường trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; Ca ngợi những thành tựu phát triển của đất nước qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố, Quận 10. Thể điệu bài hát nằm trong 20 bài bản Tổ của dòng âm nhạc tài tử Nam Bộ gồm: 3 Nam, 6 Bắc, 4 Oán và 7 bài Hạ. Các đơn vị dự thi của 14 phường được chia làm 4 cụm. Cụm 1 gồm: Nhà văn hóa Phường 1, 2, 9; Cụm 2 gồm: Nhà văn hóa Phường 4, 5, 6, 7, 8; Cụm 3 gồm: Nhà văn hóa Phường 10, 11, 12; Cụm 4 gồm: Nhà văn hóa Phường 13, 14, 15. Kết thúc hội thi liên hoan, cụm 3, 4 đã đạt giải ba. Cụm 1 đạt giải nhì và Cụm 2 đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi liên hoan.
Có thể là hình ảnh về 2 người
TT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC