Hưởng ứng tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” từ ngày 15/11 đến ngày 30/11/2021; các phòng ban, đơn vị trên địa bàn quận đã triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như sau:
Phòng Kinh tế Quận 10 thực hiện rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính: đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh từ 3 ngày xuống còn 1 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Phòng Lao động – Thương binh xã hội rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp từ 7 ngày xuống còn 1 ngày. Công an Quận 10 rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự từ 3 ngày còn 1 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Chi Cục Thuế Quận 10 rút ngắn thời gian thực hiện nhóm thủ tục liên thông đăng ký cấp mã số thuế từ 3 ngày còn 1 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Bảo hiểm Xã hội Quận 10 rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng không thay đổi thông tin từ 3 ngày còn 1 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Phòng Quản lý đô thị rút ngắn thời gian thực hiện cung cấp thông tin về quy hoạch trên lĩnh vực xây dựng từ 2 ngày còn 1 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng
TL

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC