Ngày 8/6/2021, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 10, đồng chí Đoàn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trao giấy khen cho ông Huỳnh Tuấn Ân - Chủ tịch Hội đồng quản trị, công ty cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân (hiện đang sinh sống tại Phường 9, Quận 10) đã có nhiều đóng góp và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền ủng hộ kinh phí mua vắc xin Covid-19 số tiền 100.000.000 đồng.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN QUẬN 10 BACHAPHANDA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ” QUỐC VIỆT NAM QUẬN 10 LỄ TIẾP NHẬN KINH PHÍ MUA VACCINE PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀH TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19; KHĂN no ÁNH DỊCH COVIO BÀN THÀNH PHỐ NGƯỜI ỦY BAN TIẾP ỦY BAN MTTQVN QUẬN 10 PHÒI DỊCH TIẾP NHẬN KINH PHI MUA VACCINE, HỖ TRỢ NGƯỜI KHä KHĂN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID VÀ CÃNG TÁC PHÒNG,CHỐNG COVID- DỊCHCOVID-19 19 --'
TT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC