Ngày 9/6/2021, Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức lễ trao quyết định cán bộ, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Loan - công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2 giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tư pháp Quận 10 kể từ ngày 9/6/2021.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÁN BỘ n 10, ngày 09 tháng păm 2021'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC