Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2019), Thư viện quận10 trân trọng giới thiệu sách:

ĐÔ THỊ SÀI GÒN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO CỔ HỌC VÀ BẢO TỒN DI SẢN

Tác giả: Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu

Cuốn sách “Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Khảo cổ học và bảo tồn di sản” là kết quả rút gọn của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản “Khảo cổ học đô thị và việc bảo tồn di sản văn hóa Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh” do Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu chủ nhiệm đề tài dưới sự quản lý của Hội Khoa học Lịch sử TPHCM.

Sách viết về quá trình hình thành, phát triển, đặc trưng cơ bản của đô thị Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn khảo cổ học, qua đó cho bạn đọc thấy được những giá trị di sản văn hóa của đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, những vấn đề đặt ra từ thực trạng bảo tồn di sản văn hóa đô thị trong giai đoạn hiện nay.

"Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh có quỹ di sản cảnh quan và kiến trúc đô thị đặc sắc, đã dạng và phong phú. Lịch sử của mỗi đô thị cũng như chuỗi vòng xoắn ADN kéo dài vô tận mà trong đó sự "phát triển" kinh tế là sức sống mới từ những tế bào nhân đôi, nhưng "bảo tồn" di sản văn hóa lại giữ vai trò cấu trúc ổn định của chuỗi vòng xoắn.

Khi cấu trúc này bị phá vỡ, đô thị không còn bản sắc riêng. Một đô thị không có bản sắc riêng thì nó sẽ biến mất trong nhận thức và ký ức cộng đồng, sớm hay muộn mà thôi"

Làm thế nào để phát triển đô thị nhưng không làm phá hủy di sản văn hóa, xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại nhưng không mâu thuẫn với việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa của đô thị? Đây vừa là suy nghĩ, trăn trở của tác giả, một người vừa làm công tác khảo cổ học và bảo tồn, vừa làm công tác nghiên cứu phát triển của TPHCM. Lần tái bản này, tác giả đã chỉnh sửa một số sai sót, bổ sung thêm những hoạt động về bảo tồn di sản đô thị ở trong và ngoài nước qua khảo sát của tác giả năm 2017 – 2018, nhằm tăng cường tính thực tiễn của công trình.

Sách đang trưng bày sách tại thư viện Quận 10.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC