Ngày 20/10/2021, Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch quận tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên với quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Bích Trâm.
Trong thời gian qua, chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch quận đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú, qua đó, giúp quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Bích Trâm thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng, trải qua 1 thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Bích Trâm dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đảng viên trong chi bộ đã từng bước khẳng định được bản thân và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong buổi lễ kết nạp do chi bộ tổ chức.
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐẢNG BỘ cƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN 10 CHI BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH LỄ KẾ VAP ĐẢNG VIÊN Quậ này 20 tháng 2021 LOG 4'
 
 
T.Tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC