Ngày 5/7/2021, Quận uỷ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Phúc Hiệp - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận công tác tại Văn phòng Quận uỷ và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Quận uỷ Quận 10, kể từ ngày 1/7/2021.
Có thể là hình ảnh về ‎3 người, mọi người đang đứng, trong nhà và ‎văn bản cho biết '‎ه QUẬN ỦY QUẬN 10 HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 10, Ngày háng 07m 2021‎'‎‎
 
 
TT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC