Ngày 10/9/2020, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10 đã triển khai quyết định chỉ định đồng chí Trần Ánh Long – Chuyên viên Văn phòng Quận ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Phường 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10 cũng triển khai quyết định chuẩn y đồng chí Trương Ngọc Trúc Quỳnh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 3 giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Phường 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC