Ngày 1/3/2018, Quận ủy tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt của quận nhằm giúp cán bộ, đảng viên và toàn thể hệ thống chính trị của Đảng bộ quận nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, chủ trương, chính sách mang tính đặc thù để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Phương Thảo – Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình bày các nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết số 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các Nghị quyết, Kế hoạch liên quan của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai Nghị quyết số 54/2017/NQ-QH14 của Quốc hội.

Với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực, Nghị quyết số 54/2017/QH14 được đánh giá là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển của Thành phố; giúp Thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá trình phát triển, vừa phát huy tốt các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài; qua đó, tạo tiền đề để phát triển Thành phố nhanh hơn và bền vững hơn.

Thùy Linh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC