Ngày 1/3/2018, Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức Hội nghị sơ kết việc nhân rộng các mô hình học tập, giai đoạn 2016 – 2017 và một năm thực hiện đại trà xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp phường trên địa bàn quận. Đến dự có đồng chí Phạm Chí Dũng – Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố; đồng chí Dương Thị Trúc Bạch – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố; đồng chí Bùi Thế Hải – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Nguyễn Phúc Hiệp – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cùng đại diện lãnh đạo 15 phường.

Trong năm qua, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập quận chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội Khuyến học và các đơn vị liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện việc triển khai các kế hoạch về nhân rộng các mô hình học tập, của quận tại cơ sở, từ đó kịp tời tham mưu lãnh đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn của các phường. Để giúp các đơn vị nắm chắc các nội dung tiêu chí và quy trình thực hiện, quận đã tổ chức tọa đàm về “Giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập trên địa bàn quận” với sự tham gia của lãnh đạo UBND, Hội Khuyến học 15 phường và Chi hội khuyến học 79 khu phố. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội về công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và thực hiện quy trình phối hợp đánh giá, đề xuất công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” khu phố... Trên cơ sở kế hoạch của quận, trong năm 2017, UBND 15 phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp phường và tiến hành công tác tự kiểm tra, đánh giá, chấm điểm theo quy định. Ủy ban nhân dân quận cũng đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường tại 15 phường. Công tác kiểm tra, đánh giá, chấm điểm việc thực hiện 15 tiêu chí xây dựng “Cộng đồng học tập” từng phường được quận thực hiện nghiêm túc, sát thực nhằm giúp các phường thấy rõ các mặt mạnh, yếu để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Hội nghị đã công bố và trao giấy công nhận kết quả xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường loại tốt cho Phường 6, 13 và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp phường loại khá cho 12 phường còn lại.

T.Tâm

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC