Trong tháng 2, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổng hợp chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của 13 Tổ đại biểu HĐND quận. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND quận và các kiến nghị còn tồn đọng, theo dõi tiến độ giải quyết các kiến nghị sau kỳ họp thứ V và thứ VII HĐND quận. Xây dựng dự thảo thang điểm thi đua của Thường trực HĐND 15 phường và tiêu chí thi đua của 13 Tổ đại biểu HĐND quận năm 2018. Dự giám sát Ủy ban nhân dân Phường 3, 5, 12, 13, 15 về “việc chấp hành pháp luật trong việc gọi công dân nhập ngũ năm 2018” của Ban Pháp chế HĐND quận...

        Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp giao ban ngày 28/2/2018, đồng chí Phan Văn Thoại – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận lưu ý Thường trực HĐND 15 phường và 13 Tổ đại biểu HĐND quận quan tâm hơn đến các vấn đề: Công tác lập lại trật tự lòng lề đường năm 2018, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, cải tạo chung cư cũ, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND quận và 15 phường.

T.Tâm 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC